עלון

עלון מדי שבת בשבתו - בנושא שתיקה

נושאי העלון: שתיקה, פרשת שמיני

אדר ב, שמיני

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דבור ושתיקה, הלכות תפילת ערבית של ליל שבת