עלון

עלון מדי שבת בשבתו - בנושא קנאה

נושאי העלון: קנאה, פרשת תזריע, תפילת העמידה בשבת

ניסן, תזריע

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קנאה, תפילת העמידה בשבת