עלון 50169

עלון מדי שבת בשבתו - בנושא דרך ארץ

נושאי העלון: דרך ארץ, פרשת כי תשא, חיוב האורח בהדלקת נרות שבת, השקפת היהדות

כי תשא, אדר

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דרך ארץ בהשקפת היהדות, חיוב האורח בהדלקת נרות שבת, חיוב הדלקת נרות שבת למי שאינו בביתו