עלון

עלון מדי שבת בשבתו - בנושא הלכות מוקצה

נושאי העלון: הלכות מוקצה, לימודי השכלה

אלול, כי תבוא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הנימוקים להתנגדות ללימודי השכלה I מבוא להלכות מוקצה