עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות

שמות, טבת

תשפ"ב
פרשת שמות