עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת שופטים

נושאי העלון: פרשת שופטים

אב, שופטים

תשפ"ב
פרשת שופטים