עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת כי תצא

נושאי העלון: פרשת כי תצא

אלול, כי תצא

תשפ"ב
פרשת כי תצא