עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא

כסלו, וירא

תשפ"ב
פרשת וירא