עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת ויקהל פקודי

נושאי העלון: פרשת ויקהל פקודי

ויקהל-פקודי, אדר

תשפ"א
פרשת ויקהל פקודי