עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת ויחי

נושאי העלון: פרשת ויחי

טבת, ויחי

תשפ"ב
פרשת ויחי