עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת ואתחנן

נושאי העלון: פרשת ואתחנן

אב, ואתחנן

תשפ"ב
פרשת ואתחנן