עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת דברים

נושאי העלון: פרשת דברים

אב, דברים

תשפ"ב
פרשת דברים