עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת בראשית

נושאי העלון: פרשת בראשית

תשרי, בראשית

תשפ"ב
פרשת בראשית