עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת בחוקותי

נושאי העלון: פרשת בחוקותי

אייר, בחוקותי

תשפ"ב
פרשת בחוקותי