עלון

עלון מבית איש - רבי יוסף שלום אלישיב זצוקל - בנושא פרשת מקץ

נושאי העלון: פרשת מקץ

טבת, מקץ

תשפ"ב
פרשת מקץ