עלון

עלון מאור השבת - בנושא פרשת שלח

נושאי העלון: פרשת שלח, הלכות ציצית הלכה למעשה

סיון, שלח

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דינים המצויים בציצית הלכה למעשה