עלון

עלון מאור השבת - בנושא פרשת ויקהל

נושאי העלון: פרשת ויקהל, הגונב מן הגנב, שהחיינו על הולדת נכד

ויקהל, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הגונב מן הגנב I ברכת שהחיינו על הולדת נכד