עלון

עלון מאור השבת - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא, תפילת ערבית, מעשר

כסלו, ויצא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זמן תפילת ערבית I מעשר כספים