עלון

עלון מאור השבת - בנושא לימוד תורה

נושאי העלון: לימוד תורה, מצוות קיומיות

כסלו, תולדות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין שכח ותן טל ומטר במקומו ובשומע תפילה I לימוד תורה במקום מצוות קיומיות והידור מצוה