עלון

עלון מאור השבת - בנושא חיזוק

נושאי העלון: חיזוק, נדרים, פרשת כי תצא, קבלות, פסילת לוחות

אלול, כי תצא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבודת אלול - פסילת לוחות ובניית ארון I קצת מדיני נדרים הנוגעים ל'קבלות' חיזוק