עלון

עלון מאור השבת - בנושא גילוי במשקין

נושאי העלון: גילוי במשקין, ערב ראש חודש שחל בשבת, פרשת תולדות, יין מגולה, משקאות מגולים

חשון, תולדות

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני גילוי, יין שנתגלה לקידוש, ערב ראש חודש שחל בשבת