עלון

עלון לקראת שבת מלכתא - דרשו - בנושא חנוכה

נושאי העלון: חנוכה, מקרר בשבת

כסלו, חנוכה

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חנוכה I האם מותר ליהנות מאור שהדליק גוי בשבת? I האם מותר לומר לגוי להפעיל מזגן? ובאיזה אופן מותר לפתוח את המקרר בשבת?