עלון

עלון לענין הלכה - בנושא שביעית

נושאי העלון: שביעית

טבת, ויגש

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שביעית