עלון

עלון לענין הלכה - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח, תפילין

בשלח, שבט

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תפילין