עלון

עלון לענין הלכה - בנושא מוקצה

נושאי העלון: מוקצה, פרשת ויחי

טבת, ויחי

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מוקצה