עלון

עלון לענין הלכה - בנושא הלכות שבת

נושאי העלון: הלכות שבת

משפטים, שבט

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות שבת