עלון

עלון לענין הלכה - בנושא הלכות שביעית

נושאי העלון: הלכות שביעית, הלכות ברכות

יתרו, שבט

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות ברכות I הלכות שביעית