עלון

עלון לענין הלכה - בנושא בין המצרים

נושאי העלון: בין המצרים, בין המצרים

תמוז, פנחס

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תענית ציבור ובין המצרים