עלון

עלון להתעדן באהבתך - בנושא כוחות האדם

נושאי העלון: כוחות האדם, פרשת שלח

סיון, שלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גילוי הכוחות הטמונים באדם