עלון

עלון להתעדן באהבתך - בנושא השגחה פרטית

נושאי העלון: השגחה פרטית, ויקחו לי תרומה, פרשת תרומה

תרומה, אדר

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ויקחו לי תרומה, השגחה פרטית