עלון

עלון להתעדן באהבתך - בנושא גאוה

נושאי העלון: גאוה, ענוה, פרשת במדבר

סיון, במדבר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ענוה וגאוה