עלון

עלון לב המועדים - בנושא תרומות ומעשרות

נושאי העלון: תרומות ומעשרות

שבט

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תרומות ומעשרות