עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח, נסיונות, ישיבת ברכת יוסף

בשלח, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

נסיונות I ישיבת ברכת יוסף