עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא פרוזבול

נושאי העלון: פרוזבול, פרשת ראה, הלכות פרוזבול

אלול, ראה

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות פרוזבול