עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא ליצנות

נושאי העלון: ליצנות, פרשת קורח, הלכות נטילת ידים

תמוז, קורח

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ליצנות I הלכות נטילת ידים