עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא החזון איש

נושאי העלון: החזון איש, פרשת וירא

חשון, וירא

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סיפורים והנהגות ממרן רשכבה"ג החזון איש זצ"ל