עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא הגריש אלישיב

נושאי העלון: הגריש אלישיב, פרשת מסעי, שימוש במשקל בשבת, משקל בשבת

תמוז, מסעי

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

משקל לצורך מצוה בשבת