עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא אבילות

נושאי העלון: אבילות, פרשת וישלח

כסלו, וישלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בכל פעולה גשמית לזכור את הקשר לרוחניות I עובדות והליכות בעניני אבילות