עלון

עלון יתרון דעת - בנושא פרשת שופטים

נושאי העלון: פרשת שופטים, הלכות זימון

אלול, שופטים

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות זימון