עלון

עלון יתרון דעת - בנושא מוריד הגשם

נושאי העלון: מוריד הגשם, ותן טל ומטר, פרשת בראשית, הלכות ותן טל ומטר ומוריד הגשם

תשרי, בראשית

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות ותן טל ומטר ומוריד הגשם