עלון

עלון יתד המאיר - בנושא שיעור כזית

נושאי העלון: שיעור כזית, וידוי על חטא, ברכת לישב בסוכה, שמחת תורה, ראש השנה, בן חוץ לארץ חתן תורה, טעות בתפילת יום טוב, הפסק בין תקיעה לתקיעה, אורך השברים, רחיצת לכלוך ביום טוב, המלך הקדוש בליל ראש השנה, סורגים על מרפסת סוכה, טבילה בשבת, מקוה חם בשבת, מים בדוד חשמלי

תשרי, שמחת תורה, ראש השנה, סוכות, יום הכיפורים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בן חוץ לארץ אם יכול לעלות "כ חתן תורה" בארץ ישראל I דיני הטועה בתפילות יום טוב I שיעור כזית בזמננו I האם מהני מחילה בלא בקשת מחילה I הפסק בין תקיעה לתרועה I המתודה על חטאים פרטיים אם יפרטם בקול או בלחש I בדין אורך השברים I בדין ברכת לישב בסוכה I רחיצת לכלוך ביוה כ" כשיכול לקנחו במפה I בדין מי ששכח לומר המלך הקדוש"בליל ר"ה I בדין התקין בחלון סורגים על מרפסת סוכה I שמחת תורה - מעלים את הקהל לתורה I בדין טבילה במקוה חם בשבת ויו"ט לשם תוספת טהרה I מים שהוחמו בדוד חשמלי האם מותר להתרחץ בהם ביו"ט?