עלון

עלון טבעת יוסף - בנושא פריה ורביה

נושאי העלון: פריה ורביה, פרשת לך לך

חשון, לך לך

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זוג שיודעים שכאשר יביאו בן ובת לא יוכלו לגדלם, האם טענה זו פוטרת ממצות פריה ורביה? I מה הטעם שהאשה פטורה מפריה ורביה? I מה הכוונה שמי שאינו עוסק בפריה ורביה ממעט הדמות?