עלון

עלון חדוותא דאורייתא - הרב ישראל קניבסקי - בנושא פרשת ואתחנן

נושאי העלון: פרשת ואתחנן

אב, ואתחנן

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת ואתחנן