עלון

עלון זרע שמשון - בנושא פרשת כי תבוא

נושאי העלון: פרשת כי תבוא, ברכה, קללה

אלול, כי תבוא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכות וקללות