עלון

עלון זרע שמשון - בנושא לגלות את הקץ

נושאי העלון: לגלות את הקץ, חומש בראשית, פרשת ויחי, יעקב אבינו לא מת

טבת, ויחי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

רמז נפלא למה שאמרו בגמרא יעקב אבינו לא מת I טעם שיעקב ביקש לגלות את הקץ אע"פ שראה שכבר נסתר מיצחק אביו כשרצה לגלותו I פנינים בחומש בראשית