עלון 44777

עלון זרע ברך - בנושא קידושין

נושאי העלון: קידושין, המן, פרשת כי תצא, כלאי בגדים בקשירה

אלול, כי תצא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין כלאי בגדים בקשירה אי בעינן קשר של קיימא, שאלה בקידושין, קידושין שאין מסורין לביאה, ביאור איך לקחו מרדכי ואסתר בית המן אע"פ שמצוה להכרית זכר עמלק ואף נכסיו בכלל