עלון 40435

עלון זרע ברך - בנושא ברכת חתנים

נושאי העלון: ברכת חתנים, חופה וקידושין, פרשת חיי שרה

חשון, חיי שרה

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין ברכת חתנים בעשרה, מנהגי החופה וקידושין למדים ממתן תורה