עלון

עלון זכרו תורת משה - דרשות רבי משה הלוי טורק זצל - בנושא פרשת תצוה

נושאי העלון: פרשת תצוה

תצוה, אדר

תשפ"ב
פרשת תצוה