עלון

עלון זכרו תורת משה - דרשות רבי משה הלוי טורק זצל - בנושא פרשת מטות מסעי

נושאי העלון: פרשת מטות מסעי

מטות-מסעי

תשפ"ב
פרשת מטות מסעי