עלון

עלון זכרו נא וקוננו - קינות על השואה - הרב משה גינצלר - בנושא שואה

נושאי העלון: שואה, קינות על השואה

אב, תשעה באב

תשפ"א
שלושים קינות מלוקטות על חורבן עמנו בימי השואה